onko työuupumus mielenterveysongelma

Onko työuupumus mielenterveysongelma?

Työuupumusta pidetään työntekijän ongelmana. Työntekijä ei vain selviä työelämän haasteista. Päässä viiraa ja saikulle pitäisi päästä. Mutta onko työuupumus mielenterveysongelma sittenkään?

Yksi asia on selvää:

Työuupumus ei ole työntekijän syy, eikä sen kokemista tarvitse hävetä.

Mutta työntekijällä on avainrooli työuupumuksesta selviämiseen.

Työuupumus johtuu siitä, että työntekijä on tehny liian paljon, liian kauan sellaisia asioita, joita hän ei halua tehdä.

Lue lisää siitä, mistä työuupumus johtuu: Työuupumus – 2 syytä, jotka on yksinkertaista korjata

Ratkaisu työuupumukseen löytyykin juuri tästä: työntekijän työ pitää muuttaa sellaiseksi, että hän kokee työtehtävänsä merkityksellisinä ja jotka tuovat hänelle iloa onnistumisen ja oppimisen kautta.

Työuupumus ei siis varsinaisesti ole mielenterveysongelma. Se voi toki muuttua sellaiseksi, jos uupumustila pitkittyy.

Jos työuupumus ei ole mielenterveysongelma eli niin sanotusti työntekijän ongelma, mikä ongelma se sitten oikein on?

Työuupumuksia voitaisiin ehkäistä, jos työntekijää ja työnantajaa koulutettaisiin tunnejohtamisesta. Tunnejohtamisen tärkein osuus on tunnistaa omat tunteet ja ymmärtää niiden voima oppaina kohti tyytyväistä elämää.

Tunteet ovat sinulle opas

Tunteet kertovat sinulle, milloin olet menossa päin seinää ja milloin olet menossa kohti täyttä potentiaaliasi.

Olet ehkä joskus kokenut sen fiiliksen, jonka hyvä päätös on saanut aikaan. Jossain vatsan pohjassa on vain tuntunut hyvältä tehdä juuri se päätös, jonka olet sitten tehnyt. Ja lopputulos on ollut loistava.

Tai olet joskus kokenut sen, että tehty päätös on tuntunut jossain vatsanpohjassa väärältä. Ja niin, vikaan on sitten menty ja kovaa.

Tunteet auttavat sinua myös työelämässä samalla tavalla. Innostut joistain työtehtävistä ja olet niissä hyvä. Olet flow-tilassa, kun teet noita työtehtäviä ja jaksat opiskella asiaa aina vaan lisää.

Ja arvaa mitä, olet silloin ollut tekemässä juuri sitä, mitä sinun kuuluisikin tehdä.

Työuupumus on flow-tilan vastakohta. Työntekijän on vaikea avata tietokonettaan, jos hän tietää joutuvansa taas tekemään työtehtäviä, joita hän ei halua tehdä.

Ja kas, pian ollaan työuupumuksessa.

”Työuupumus on flow-tilan vastakohta.”

Tämän ymmärtäminen toisi kaikille esihenkilöille etulyöntiaseman työuupumuksen ehkäisyssä.

Kaikkia ikäviä työtehtäviä ei pystytä aina poistamaan, mutta niitä voidaan vähentää suhteessa kivoihin työtehtäviin. Jo tämä voi tuoda ratkaisun uupuneelle työntekijälle.

Onko työuupumus mielenterveysongelma vai mikä?

Palataksemme alkuperäiseen kysymykseen: Onko työuupumus mielenterveysongelma?

Ei, se ei ole ensisijaisesti mielenterveysongelma, ellei tilanne pitkity. Työuupumus on tunnejohtamisongelma.

Ja sen voi ratkaista kouluttamalla ihmisiä tunteista ja niiden johtamisesta.

Lue lisää siitä, mitä tunnejohtaminen on: Mitä tunteiden johtaminen on – 3 asiaa, jotka voit aloittaa tänään

Kun työntekijä ja esihenkilö ymmärtää tunteiden merkityksen oppaana menestykseen, he voivat käyttää tätä tietoa hyväksi työuran edetessä.

Esihenkilö kuuntelee työntekijän tunteita ja toiveita työtehtäviin liittyen, jotta hänen työtehtäviään voidaan muokata kokonaisuutena positiivisia tunnekokemuksia tuottavaksi. Näin työntekijä viettää suurimman osan työajasta hyvällä mielellä ja jopa flow-tilassa.

onko työuupumus mielenterveysongelma

Työntekijä voimavarat eivät mene taisteluun omia tunteitaan vastaan, vaan hän pystyy hyödyntämään positiivisen energian kivoista työtehtävistä myös epämieluisien työtehtävien tekemiseen.

Kyse on siis tasapainosta mukavien ja energisoivien työtehtävien sekä epämieluisien työtehtävien tekemisessä.

Ja tämä tasapaino voidaan saavuttaa tunnejohtamisella.