tietokone ja sormet

Työuupumus – 2 syytä, jotka on yksinkertaista korjata

Eikö olisikin mieletöntä, jos työuupumus voitaisiin ehkäistä helposti?

Kyllä näin on! Työuupumuksia voitaisiin välttää yksinkertaisesti ja kohtuullisella vaivalla kouluttamalla sekä esimiehiä että työntekijöitä tunteiden johtamisesta.

Työuupumus johtuu ennen kaikkea puutteellisesta tunteiden johtamisesta. Tunteiden johtamisen perusasioita on se, että organisaatiossa työskentelevät ihmiset ymmärtävät omia tunteitaan.

Lue lisää tunteiden johtamisesta: Mitä tunteiden johtaminen on – 3 asiaa, jotka voit aloittaa tänään

Kun organisaatiossa olevat ihmiset ymmärtävät omia tunteitaan, he ymmärtävät myös omaa identiteettiään paremmin. Pohjimmiltaan siis he ymmärtävät, ketä he ovat ja mitä he haluavat.

Työnantaja voi suoraan vaikuttaa siihen, miten hyvin työntekijä voi töissä, tarjoamalla tietoa omien tunteiden johtamisesta. Kun työnantaja antaa työntekijöille mahdollisuuden tutustua omien tunteidensa johtamiseen, työntekijöille kirkastuu hänen oma identiteettinsä.

Kun identiteetti kirkastuu työntekijälle, hänelle kirkastuu myös se, miten hän voisi olla mahdollisimman hyödyllinen työnantajalle. Tämä vaatii kuitenkin sitä, että työnantaja on valmis luomaan uusia mahdollisuuksia työntekijälle yrityksen sisällä.

Oikeat ihmiset, oikeassa paikassa

Kaikkien etu lienee se, että oikeat ihmiset ovat oikeassa paikassa. Ja tästä on kyse myös työuupumuksen ehkäisyssä.

Ihminen, joka tekee itselle oikeita asioita, työssä tai yksityiselämässä, ei koe uupumusta. Sellainen ihminen on varmasti myös hyvä työntekijä.

Itse asiassa väitän jopa, että työuupumuksesta kärsivä työntekijä voi olla työnantajan suurin potentiaali.

Työuupumukselle on nimittäin kaksi selkeää syytä. Ensimmäinen syy on hyvin yksinkertainen: fyysinen väsymys. Fyysinen väsymys on yleensä seuraus toisesta työuupumuksen syystä. Se voi toki johtua myös liian pitkään jatkuneesta kiireestä ja omien tarpeiden laiminlyömisestä, jolloin väsymyksen pitäisi korjaantua loman aikana. Jos näin ei ole, kyse on todennäköisemmin työuupumuksesta, jolloin pääsemme työuupumuksen toiseen aiheuttajaan.

Työuupumuksesta kärsivä työntekijä voi olla työnantajan suurin potentiaali.

Toinen työuupumuksen syy on nimittäin se, että ihminen tekee asioita, joita hän ei halua tehdä.

Kyse ei ole siis ihmisen heikkoudesta tai kyvyttömyydestä kantaa työn aiheuttamia paineita.

Kyse ei ole siitä, että ihminen ei kykenisi enää työhön. Ihminen ei vain enää kykene siihen kyseiseen työhön, jossa hän on. Ihminen ei koe työtään merkitykselliseksi tai iloa tuovaksi.

Siksi olennaista on, että työnantaja haluaa selvittää työntekijän mieltymykset työnsä suhteen.

Loma on olennainen työuupumuksen purkamisessa

Luonnollisesti sitä ennen työntekijän on selvitettävä ne itse. Siksi työuupumuksen purku pitäisi aina aloittaa irtautumisella töistä, oli se sitten sairasloma tai muu vapaa.

Vapaan aikana työntekijä saa vahvistaa fyysistä terveyttään. Työntekijän ainut tehtävä vapaan alussa on keskittyä siihen. Hänen pitää huolehtia riittävästä nukkumisesta, oli se sitten 12 tuntia vuorokaudessa tai enemmän, sekä riittävästä terveellisestä ruuasta ja omalle kunnolle sopivasta liikunnasta.

kirjoittava käsi tunteet

Kun työntekijä alkaa kokea fyysinen kuntonsa on paranevan, hän voi alkaa miettiä omaa identiteettiään.

Samat asiat samalla tavalla – ja tuloksena on jälleen työuupumus

Oman identiteetin pohtiminen, kuka minä olen ja mitä minä haluan, on olennaista työuupumuksen purkamiselle. Kun työntekijä pohtii identiteettiään, hän alkaa ymmärtää, mitä hän haluaa työltään.

Näin päästään purkamaan työuupumuksen toista syytä. Työntekijän ei ole tarkoitus palata samaan työhön, ainakaan sellaisena, mitä se oli ennen työuupumusta.

Olisihan se hölmöä tehdä samoja asioita samalla tavalla ja odottaa eri lopputulosta.

Työnantajan kannalta on hyvä ymmärtää, että työntekijällä on todennäköisesti paljon osaamista ja kokemusta yrityksen parissa. Hänellä saattaa olla selkeä visio siitä, mitä hän haluaisi tehdä yrityksen hyväksi.

Viisas työnantaja pyrkii toteuttamaan työntekijän toiveet työn suhteen, jos työntekijä haluaa palata työnantajan palvelukseen. Työnantaja on viisas, koska työntekijä osoittaa näin selkeästi haluavansa käyttää koko potentiaalinsa yrityksen hyväksi uusissa työtehtävässä.

Kyse on siis tunteiden johtamisesta. Työnantaja ohjaa työntekijän kohti mielekästä ja merkityksellistä työtä. Kyse on myös luottamuksesta. Työnantaja luottaa siihen, että työntekijä tunnistaa oman potentiaalinsa ja kyvyn käyttää sitä yrityksen hyväksi.

Työuupumus voitaisiin siis estää tarjoamalla työntekijälle tietoa omien tunteiden johtamisesta sekä mahdollistamalla työntekijälle siirtyminen hänelle mielekkäisiin ja merkityksellisiin töihin.