uupunut nainen

Työuupumus on herätys täyteen potentiaaliin

Työuupumuksella on negatiivinen maine. Ja tietysti syystäkin. Ei ole kenenkään edun mukaista, että työntekijälle tulee työuupumus töidensä vuoksi.

Työuupumus voi olla myös mainio mahdollisuus, niin työntekijälle kuin työnantajalle.

Työuupumus johtuu kahdesta syystä

Työuupumus johtuu useimmiten fyysisestä väsymyksestä sekä siitä, että työntekijä on tehnyt asioita, joita hän ei halua tehdä. Ehkä työntekijä on kyllästynyt työtehtäviinsä. Tai työtehtävät eivät ole hänen arvojensa mukaisia. Voi olla myös, että työntekijä kokeen tarvetta kehittyä ihmisenä ja työntekijänä, eikä ole saanut siihen mahdollisuutta nykyisessä työtehtävässään.

Lue lisää työuupumuksen syistä:Työuupumus – 2 syytä, jotka on yksinkertaista korjata

Työuupumus ei kuitenkaan tule koskaan tyhjästä. Ennen uupumusta työntekijällä on ollut negatiivisia tunnekokemuksia työhönsä liittyen jo pidemmän aikaa.

Tunneälykäs esihenkilö avainasemassa

Tunneälykäs esihenkilö onnistuu korjaamaan työntekijänsä kanssa työuupumukseen johtavat syyt jo ennen kuin tilanne eskaloituu. Itse asiassa tunneälykäs esihenkilö pystyy ehkäisemään työuupumustilan syntymisen kokonaan, jos hän on taitava tunnejohtaja.

Lue lisää siitä, mitä tunteiden johtaminen on: Mitä tunteiden johtaminen on – 3 asiaa, jotka voit aloittaa tänään

Tunneälykäs esihenkilö kuuntelee ja ymmärtää alaisensa tunteita kaikissa kohtaamisissa. Tällöin esihenkilö pystyy arvioimaan sen, ovatko työtehtävät työntekijälle edelleen sopivia vai kaipaako työntekijä muita tehtäviä tai mahdollisesti siirtoa toiseen tehtävään.

Työntekijä, jonka tunteita kuunnellaan ja jonka tunteet otetaan huomioon, sitoutuu paremmin työnantajaansa. Hän on myös valmis antamaan koko potentiaalinsa organisaation hyväksi.

iloinen nainen työuupumus

Jos työntekijän tunteita ei huomioida, vaarana on, että hän joutuu taistelemaan omia tunteitaan vastaan. Tämä saattaa johtaa työuupumukseen. Tilanteeseen, joka ei ole kenellekään optimaalinen.

Potentiaali saavutetaan tunnejohtamisella

Tunneälykäs esihenkilö voi parhaimmillaan onnistua tukemaan työntekijää hänen työurallaan niin, että työntekijä kuuntelee tunteitaan ja onnistuu tekemään urallaan parhaita mahdollisia ratkaisuja. Työntekijä saavuttaa siis potentiaalinsa työurallaan.

Työuupumus voi siis olla myös kaivattu herätys työntekijälle ja työnantajalle. Työntekijä ei ole saanut toimia työntekijänä täydessä potentiaalissa, ja siksi hän on uupunut.

Organisaatio saa työntekijä täyden potentiaalin käyttöönsä, myös työuupumuksen jälkeen, jos työntekijän tunteita ja toiveita pystytään toteuttamaan.

Työntekijä ei voi jatkaa vanhoissa työtehtävissään, sillä ne johtavat hänet aina todennäköisesti takaisin työuupumukseen. Siksi työntekijän työtehtäviin on tehtävä muutoksia kuunnellen hänen tunteitaan ja toiveitaan.