huono työilmapiiri

Huono työilmapiiri ja työuupumusta? Ongelma saattaa olla tässä.

Tiesitkö, että huono työilmapiiri ja työuupumustapaukset ovat seurausta samasta tekijästä?

Tilannehan on tämä:

Suurin osa ihmisistä on lähtökohtaisesti positiivista porukkaa, joka haluaa tehdä työnsä hyvin. Ihminen haluaa kokea onnistumisia työssään.

Myös työn sosiaalinen aspekti on tärkeä, vaikka sitä ei välttämättä aina osaisi sellaiseksi mieltää.

Viihdymme työporukassa yhdessä tekemisestä, toisilta oppimisesta sekä luottamuksen työilmapiiristä, joka kannustaa kaikkia kokeilemaan ja kehittymään.

Huono työilmapiiri on merkki puutteellisesta johtamisesta

Miksi tyytymättömyyttä, huonoa työilmapiiriä tai sitoutumattomuutta sitten esiintyy, jos suurin osa porukasta on lähtökohtaisesti positiivisia?

Kaikki nämä ongelmat johtuvat lähtökohtaisesti puutteellisesta johtamisesta. Kyse ei ole siis huonoista johtajista, vaan johtajista, joilla ei ole käytössään kaikki eväät menestyksekkään työilmapiirin rakentamiseen.

Tunteiden johtamisen laiminlyönti aiheuttaa useita ongelmia työyhteisössä.

Esimerkiksi ei-toivotut tunteet leviävät hallitsemattomasti työpaikalla ilman tavoitteellista tunneilmaston johtamista. Pahimmassa tapauksessa työpaikalla johdetaan ei-toivottuja tunteita levittäviä työntekijöitä, joka lisää entisestään ei-toivottua tunneilmastoa.

”Tunteiden laiminlyönti aiheuttaa useita ongelmia työyhteisössä.”

Toinen esimerkki voisi olla se, että johtajat eivät ymmärrä kohtaamisten tärkeyttä tunnejohtamisen kannalta ja luo tietämättään huonoa työilmapiiriä työyhteisöön. Taitava tunnejohtaja sen sijaan valmistautuu kohtaamisiin aina virittäytymällä haluttuun tunnetilaan voidakseen luodakseen haluttua tunneilmastoa alaistensa välityksellä.

Negatiivisten tunnekokemusten leviäminen työyhteisössä riippuukin pitkälti juuri siitä, miten hyvin johtajat osaavat tavoitteellisesti luoda haluttua tunneilmastoa.

Lue lisää tunteiden johtamisesta: Mitä tunteiden johtaminen on – 3 asiaa, jotka voit aloittaa tänään:

Menestys vaatii tunteiden johtamista

Menestyksekäs työilmapiiri vaatii tavoitteellista työilmapiirin johtamista, siis oikeastaan tunneilmaston johtamista.

Jotkut johtavat tunteita huomaamattaan, mutta useille tunteiden potentiaali johtamisessa jää käyttämättä.

Tavoitteellisella tunteiden johtamisella luodaan työpaikalle tunneilmasto, joka ruokkii psykologista turvallisuutta ja saa ihmiset puhaltamaan yhteen hiileen.

Tunteiden johtamisella voidaan myös vaikuttaa ihmisten sitoutuneisuuteen, luovuuteen sekä siihen, miten paljon työntekijät ovat valmiita antamaan itsestään yritykselle.

Tunteiden johtaminen ratkaisu työuupumuksen ehkäisyssä?

Tunteiden johtamisella voidaan myös ehkäistä työuupumusta. Kun työntekijän tunteita työtehtäviin liittyen ymmärretään, voidaan työtehtävät järjestää niin, että mukavien ja energisoivien työtehtävien suhde epämieluisiin ja energiaa vieviin työtehtäviin on tasapainossa.

Lue lisää työuupumuksesta: Onko työuupumus mielenterveysongelma?

Työuupumus ei parane itsestään, vaan se vaatii työntekijältä ja esihenkilöltä kiinnostusta muuttaa työtehtäviä jaksamista tukevaksi. Toisin sanoen, työtehtävien pitää energisoida työntekijää enemmän kuin uuvuttaa.

Itse asiassa työuupumus onkin flow-tilan vastakohta.

Onnistuneella tunteiden johtamisella työuupumus voidaan kääntää sekä työntekijän että yrityksen voitoksi. Jos työntekijän tunteita kuunnellaan ja työtehtävät muokataan parempaan tasapainoon, voi työntekijä muuttua uupuneesta potentiaalinsa löytäneeksi korvaamattomaksi työntekijäksi.

Työpaikan työilmapiirin ongelmat ovat siis ratkaistavissa tunteiden johtamisen avulla. Johtajia ei tarvitse vaihtaa, mutta heitä pitää kouluttaa tunteiden johtamisesta sekä siitä, mikä merkitys tunteilla meille ihmisille on.

Huono työilmapiiri, sitoutumattomuus ja työuupumus on ratkaistavissa tunteiden johtamisen avulla.