mitä on tunneäly

Mitä on tunneäly, tuo johtajien supervoima?

Kaikilla meillä ihmisillä on tunteet ja siksi tunteet ovat aina mukana kaikissa kohtaamisissa. Näin on myös johtamisessa. Johtaja, joka omaa tunneälyä, pystyy luomaan menestyksen työilmapiiriä. Mutta mitä on tunneäly?

Tunneäly on kykyä tunnistaa tunteita ja tunneilmastoa. Se on myös tunteiden välisen dynamiikan ymmärrystä sekä sitä, että osaa johtaa omia sekä muiden tunteita tavoitteellisesti.

Kuulostaako helpolta?

Sitä sen pitäisi olla, onhan meillä kaikilla tunteet.

Tunteiden ymmärtäminen vaatii kuitenkin suurimmalta osalta meistä hieman paneutumista tunteiden maailmaan.

”Kaikissa kohtaamisissa on tunteita, koska kaikilla meillä ihmisillä on tunteet.”

Tunteista puhumista on joskus jopa pidetty turhana, vaikka oikeasti tunteiden ymmärrys on meille valtava voimavara ja työkalu, joka auttaa meitä navigoimaan kohti tyytyväistä ja menestyksekästä elämää.

Ehkäpä siksi tunteiden ymmärtämiseen ja tunteiden johtamiseen ei aina panosteta.

Mitä on tunneäly johtajassa?

Tunneälykäs johtaja ymmärtää, että tunteet tuovat energiaa. Hän tietää, että tunteiden avulla voidaan luoda menestykseen vievä luottamuksen ja luovuuden ilmapiiri.

Hän pystyy aistimaan tunneilmastoa ja toimimaan sitten tarvittavalla tavalla johtaen tunteita tavoitteellisesti haluttuun suuntaan.

Tässä onnistuakseen tunneälykäs johtaja on tehnyt töitä tunteidensa kanssa ja on ennen kaikkea kiinnostunut tunteiden vaikutuksesta työyhteisössä.

Tunneälykäs johtaja ymmärtääkin, että tunteet ovat aina ihmisten johtamisessa läsnä.

Tunteiden johtaminen lähtee kuitenkin aina tunteiden tunnistamisesta.

Lue lisää, miten voit aloittaa tunteiden johtamisen heti tänään: Mitä tunteiden johtaminen on – 3 asiaa, jotka voit aloittaa tänään

Tunneäly on ensisijaisesti tunteiden tunnistamista

Tunneälykäs ihminen osaa tunnistaa omat tunteensa ja ymmärtää, miksi niitä syntyy. Hän tietää myös, että tunteita syntyy koko ajan.

Itse asiassa lähes kaikki asiat herättävät tunteita.

Siksi kaikissa kohtaamisissa on aina mukana myös tunteet. Tunneälykäs ihminen tietää tämän.

Tunneälykkyyteen kuuluu myös ymmärrys siitä, että kohtaamisissa on aina mukana tunteiden dynamiikka.

 mitä on tunneäly

Tämä tarkoittaa sitä, että kohtaamiemme ihmisten tunteet vaikuttavat omiin tunteisiimme ja päin vastoin.

Tunneälykäs ihminen osaa kuitenkin pitää omat tunteet erillään muiden tunteista. Hän ei lähde mukaan toisen tunneilmaisuun, ellei hän itse halua sitä.

Hän ymmärtää, että hän saa itse valita tunteensa ja olla vastuussa omista tunteistaan.

Tunneälykäs osaa myös muuttaa itse omaa tunnetilaansa tarvittaessa. Hän siis osaa säädellä tunteitaan ja jopa tuottamaan sopivaa tunnetilaa tarpeen mukaan.

Tunneäly tarkoittaa kykyä olla erillinen tunteesta

Tunteet ovat meille informaatiota siitä, olemmeko menossa oikeaan vai väärään suuntaan.

Lue lisää tunteista: Mitä tunteet ovat – tai ainakin pari teoriaa aiheesta

Informaatiota, jota aivomme tuottaa meille. Informaationa tunteet eivät ole siis varsinaisesti negatiivisia tai positiivisia.

Tunteet ovat siis jotain, mitä meillä on.

Tunneälykäs tietää, että tunteet ovat erillisiä hänen identiteetistään. Esimerkiksi, vihaisena tunneälykäs ihminen tietää, että hän ei ole vihan tunne, vaan hänellä on vihan tunne.

”Tunteet eivät ole varsinaisesti negatiivisia tai positiivisia.”

Tämän tärkeän eron myös tunneälykäs johtaja tietää.

Tunteet tarttuvat myös viestinnän kautta

Tunteet tarttuvat kohtaamisissa ja viestinnän välityksellä. Tunneälykäs tietää, että tällä faktalla on kaksi puolta. Ensinnäkin tunneälykäs voi tartuttaa omaa tunnettaan ja toiseksi, häneen voidaan tartuttaa tunnetta.

Tunneälykäs tietää kuitenkin myös, että hän voi tarvittaessa ohjata tunteiden tarttumista.

Tunneälykäs johtaja voi tartuttaa innostuksen ilmapiiriä koko työyhteisöön. Hän tietää, miten tunteita viritetään, miten niitä levitetään ja miten tiettyä tunneilmastoa vahvistetaan. Hän osaa siis johtaa tehokkaasti tunteita.

”Tunneälykäs johtaja osaa johtaa tunteita tarkoituksenmukaisesti kohti haluttua tunneilmastoa.”

Tunneälykäs johtaja tietää myös, että toisen ihmisen tunneilmaisulla ei tarvitse olla vaikutusta hänen omaan tunteeseensa.

Itse asiassa tunneälykäs johtaja voi antaa toisen ihmisen vapaasti ilmaista tunteensa hyväksyen niiden olevan vain tunneilmaisua loukkaantumatta tai häiriintymättä.

Empaattisena johtaja ohjaa tämän ihmisen kohti parempaa mielialaa luottamuksen ilmapiirissä.

Flow-tilan tuottaminen on korkeinta tunneälykkyyttä

Luovuuden, luottamuksen ja tuottavuuden työilmapiiri voidaan luoda tunteita johtamalla.

Tällainen ilmapiiri ruokkii flow-tilaa, jonka tuottaminen on itse asiassa korkeinta tunneälykkyyttä.

Kun organisaation johtajat ja esihenkilöt ovat tunneälykkäitä, he osaavat ohjata työntekijät kohti heidän oman potentiaalinsa huippua kuuntelemalla työntekijöiden tunteita.

Flow-tila voidaan saavuttaa aina, kun ihminen tekee itselleen mieluisia työtehtäviä. Kun mieluisia, energisoivia työtehtäviä lisätään työntekijälle, hän onnistuu pääsemään flow-tilaan aina vain useammin.

Lue lisää siitä, miten työuupumusta voidaan ehkäistä: Onko työuupumus mielenterveysongelma?

Ja flow-tila on itse asiassa työtyytyväisyyden kannalta tärkeää. Kukapa ei nauttisi siitä, kun työnteko on helppoa ja inspiroivaa?

Tunneälykäs johtaja osaa tuottaa alaisilleen mahdollisuuden päästä flow-tilaan ja se on korkeinta tunneälykkyyttä.

Mitä tunneäly on? Se on varsinainen supervoima!