onnellinen pari mitä tunteet ovat

Mitä tunteet ovat – tai ainakin pari teoriaa aiheesta

Tunteet ovat meille tarpeellisia

Emme tiedä kaikkea tunteista, mutta yksi asia on varmaa: kaikilla terveillä aikuisilla ihmisillä on kyky tuntea kaikki tunteet. Tästäkin huolimatta, emme tarkalleen tiedä, mitä tunteet ovat.

Tunteet ovat meille tarpeellisia, sillä ne saavat meidät toimimaan hyvin tehokkaasti. Ne auttavat meitä siirtymään turvaan uhkaavasta tilanteesta ja ne auttavat meitä valitsemaan kumppanin, jonka kanssa turvata lajimme säilyvyys.

Tunteilla onkin ihmeellisiä voimia. Voimme esimerkiksi kokea yhteenkuuluvuutta kaikkien maailman ihmisten kanssa tunteiden avulla, myös ilman yhteistä kieltä.

Tunteillasi on ihmeellisiä voimia.

Jos olet tutustunut omaan tunnemaailmaasi, tunteet auttavat sinua myös rakentamaan hyvää mielenterveyttä. Tunteet kertovat sinulle nimittäin, miten sinä voit.

Lue lisää: Mitä opin Marie Kondolta tunteista ja hyvästä mielenterveydestä

Missä tunteet syntyvät

Tunteiden synnylle on olemassa useita teorioita. Kaksi ehkäpä tärkeintä teoriaa ovat teoria perustunteista sekä konstruktivistinen teoria tunteista.

Perustunneteorian mukaan tunteet kehittyvät meille jo äidin vatsassa ja kun synnymme maailmaan, meillä on jo kyky tuntea joitakin perustunteita. Teorian mukaan tunteet ovat synnynnäisiä ja evoluutiomme hiomia. Perustunneteorian yksi tärkeimpiä tutkijoita oli Paul Ekman. Hän tunnisti tutkimuksissaan ensin kuusi perustunnetta: ilo, viha, pelko, inho, yllättyneisyys ja suru. Myöhemmin hän täydensi vielä listaa muilla tunteilla, kuten syyllisyys ja hämmennys.

Täältä voit katsoa Ekmanin haastattelun hänen tekemästään tutkimuksesta:
Paul Ekman 1 of 5 Do We All Have the Same Basic Emotions?

Konstruktivistinen teoria tunteista on melkeinpä perustunneteorian vastakohta. Konstruktivistisen teorian mukaan ihmiset oppivat kaikki tunteensa. Teorian mukaan aivomme keräävät informaatiota siitä, mitä tunnemme kehossa ja vertaavat sitä ulkoisesta maailmasta saamimme tietoihin tilanteestamme. Näiden tietojen pohjalta aivot tuottavat sopivan tunteen, eli sellaisen, jonka avulla toimimme tehokkaasti. Aivot automatisoivat tunteiden tuottamista siinä mielessä, että samanlainen tilanne aiheuttaa samankaltaisia tunteita, kuin tilanne on aiheuttanut ensimmäisellä kerralla.

Konstruktivistisen teorian yksi suurimpia tutkijoita on Lisa Feldman Barrett, jonka TED talkin voit katsoa täältä: You aren’t at the mercy of your emotions — your brain creates them | Lisa Feldman Barrett

Kaksi vastakkaista teoriaa tunteista

Emme siis tiedä varmaksi, miten tunteet syntyvät. Kaksi suurinta teoriaa esittävät täysin vastakkaiset ajatukset tälle kysymykselle. Mitä tästä pitäisi siis ajatella?

Mielestäni molemmat teoriat ovat todennäköisesti totta.

Kaikki ovat varmaan tavanneet vastasyntyneen, jolla on monia erilaisia tunteita. Toisaalta olen urani varrella huomannut, että voimme opettaa aivojamme toimimaan tietyssä tilanteessa tietyllä tavalla harjoittelemalla. Esimerkiksi lentohenkilökunta, harjoittelevat vuosittain lennoilla mahdollisesti eteen tulevia hätätilanteita. On totta, että harjoittelussa halutaan käydä tilanteen vaatimia toimenpiteitä läpi, mutta ehkäpä suurempi hyöty harjoituksista on kuitenkin juuri tunteiden hallinnan opettelu. Tilannetta opetellaan turvallisessa ympäristössä, jolloin hätätilanteen kohdatessa aivot osaavat tuntea samalla tavalla kuin harjoitustilanteessa.

Voimme siis opettaa aivojamme tuntemaan halutulla tavalla. Tämä pätee toki muihinkin ammattikuntiin kuin lentohenkilöstöön sekä vaikkapa pienten lasten vanhempiin.

Yksi tärkeimmistä apukeinoista tunteiden säätelyssä onkin tunteiden syntymisen säätely, eli mentaaliharjoittelu.

Voit lukea lisää tunteiden säätelystä täältä: Tunteiden säätely – tässä 3 loistavaa harjoitusta

Toinen tärkeä keino vaikuttaa siihen, millainen tunne sinulle syntyy on hyvän tunne-elämän rakentaminen. Hyvä tunne-elämä tarkoittaa sitä, että elämässäsi on pääosin sellaisia tunteita, jotka koet itsellesi miellyttäviksi.

Hyvää tunne-elämää voit rakentaa pohtimalla sitä, millaisia tunteita sinulle syntyy päiväsi aikana, millaisia tunteita erilaiset asiat elämässäsi sinussa synnyttävät tai millaisia tunteita erilaiset kohtaamiset ihmisten kanssa sinussa synnyttävät.